<div align="center"> <h1>Ośrodek ZHP &quot;BERDO&quot; w Myczkowcach</h1> <h3>Ośrodek ZHP &quot;BERDO&quot; w Myczkowcach</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/berdo/index.html" rel="nofollow">http://republika.pl/berdo/index.html</a></p> </div>